نوع جک : جک از بغل غیر مستقیم ، تک مرحله ای

شافت جک : لوله پشت سنگ خورده با متریال  ST 52

پکینگ جک :  simrit آلمان و یا S8  ایتالیا